Fotbal je skutečným zrcadlem dění ve společnosti, říká šéf okresní disciplinárky

Pozoruhodný podzim má za sebou Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Svitavy. Její členové na čele s předsedou Pavlem Brandejsem nemuseli tentokrát řešit nadměrné množství provinění, zato se však objevila některá mimořádně závažná. A komise za ně vynesla tresty v okresním fotbalovém světě málokdy vídané.

Připomeňme, že se jednalo o zápas III. třídy mezi Vendolím a Třebařovem, který se z očekávaného šlágru kola v závěru změnil v pořádnou melu korunovanou vniknutím diváků na hrací plochu. Disciplinární komise shledala zavinění na obou stranách a kromě vysokých šestitisícových finančních sankcí nařídila oběma klubům odehrát jedno soutěžní utkání bez přítomnosti diváků, což oba následně zodpovědně splnily (Vendolí hrálo bez diváků proti Němčicím a Třebařov se bez nich obešel v duelu se Starým Městem).

O druhý případ překračující obvyklé meze se postaral trenér starších žáků TJ Sokol Pomezí Pavel Teplý svým hrubě nesportovním chováním vůči rozhodčím v utkáních okresního přeboru v Morašicích a Bystrém. Disciplinárka mu za zakázala výkon všech funkcí uváděných do zápisu o utkání na jeden rok až do října 2023 a kromě toho sáhla ještě k jednomu netradičnímu postihu, když dotyčnému do konce sezony (tedy do letošního června) zakázala v souladu s Disciplinárním řádem FAČR vstup na stadion v Pomezí. „Tento trest byl i apelem vůči klubu, aby zajistil jeho naplnění, v případě nutnosti prostřednictvím pořadatelské služby,“ vysvětlil šéf disciplinárky Pavel Brandejs.

„Mám za to, že fotbal a všechno kolem něj je malým, ale opravdovým zrcadlem dění ve společnosti v nejširším smyslu slova,“ poznamenal na okraj nejen uvedených případů předseda DK OFS Svitavy. „Podrážděnost, méně respektu, větší útočnost, více egoismu, současně také postoj ve smyslu: Já mám na to a to právo. To nechybí. Ale zodpovědnost, povinnost a schopnost nést následky svých rozhodnutí už někdy schází. I když by měly jít ruku v ruce k těm právům,“ hledá Brandejs příčiny, proč nejen jeho, ale i další disciplinární komise musí stále častěji řešit projevy agresivity nemající nic společného s normálním mezilidským soužitím a slušným chováním.

Disciplinární komise se při svých jednáních setkávala a bude setkávat s nejrůznějším přístupem těch, jejichž přestupky a provinění řeší. „Stejně jako udělování trestů je přísně individuální, tak i reakce hříšníků se liší případ od případu. V některých případech za jejich chování může – s nadsázkou řečeno – praotec Čech, avšak objevují se také pokora a zpytování svědomí. Častým jevem po udělení disciplinárního trestu jsou stesky klubů, že mají málo hráčů. Daná okolnost by však nepochybně měla mít spíše vliv na chování jednotlivců na hřišti. Rozhodně se nejedná o kritérium, ke kterému by bylo možno při posuzování závažnosti chování hráčů přihlížet,“ upozornil Pavel Brandejs.

Disciplinární komise OFS Svitavy vedla v průběhu podzimní části celkem 31 disciplinárních řízení vůči jednotlivcům a klubům. Kromě toho měla v náplni práce rovněž evidenci udělených žlutých karet a udělení peněžitých pokut v případě, že byla dosaženo hranice dané Rozpisem soutěží OFS Svitavy (v případě mužů 400 Kč za každou 4. ŽK).

Autor: Radek Halva
Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/fotbal-okres/fotbal-je-skutecnym-zrcadlem-deni-ve-spolecnosti-rika-sef-okresni-disciplinarky.html?login=1

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *