Komise mládeže

Předseda komise: Jiří Mokrejš
Telefon: 724 283 195
E-mail: jirimokrejs@gmail.com

Členové komise:

Mgr. Martin Komoň, tel.: 736 456 387, e-mail: m.komon@seznam.cz
Mgr. Jiří Procházka, tel.: 603 113 157, e-mail: jiri.prochazka1977@gmail.com