Odborné komise Okresního fotbalového svazu Svitavy

V rámci struktury Okresního fotbalového svazu působí tyto pracovní skupiny:

Sportovně technická komise

Gesce: řídí okresní mistrovské soutěže včetně Poháru OFS Svitavy

Komise rozhodčích

Gesce: řídí působení rozhodčích a delegátů; organizuje nábory rozhodčích, jejich vzdělávání, metodické řízení, delegování na jednotlivá utkání a komplexní hodnocení jejich výkonů

Disciplinární komise

Gesce: řeší disciplinární provinení hráců a klubů, přičemž kromě represivní funkce také funkci výchovnou a preventivní. Řídí se platným Disciplinárním řádem FAČR

Komise mládeže

Gesce: propagace mládežnického fotbalu v rámci okresu, spolupráce s STK na řízení soutěží mládeže, spolupráce s Regionální fotbalovou akademií Pardubice, zajišťování podmínek pro řádné fungování okresních výběrů kategorií U10, U11 a U12 a jejich účasti v krajských venkovních i halových přeborech výběrů OFS včetně pořádání těchto turnajů

Trenérsko metodická komise

Gesce: zajišťuje výchovu trenérů zejména pro družstva přípravek a žáků na úrovvni okresních soutěží, přitom se zaměřuje zejména na metodiku tréninkového procesu, taktiku vedení mužstva během utkání, znalost základů pedagogiky, znalost základních předpisů FAČR. Pro nové zájemce organizuje v ročních cyklech školení k získání trenérské licence C a organizuje také doškolovací semináře pro stávající držitele licence C k prohloubení jejich kvalifikace

Revizní komise

Gesce: provádí kontrolu hospodaření orgánů okresního fotbalového svazu