Revizní komise

Předseda komise: Bc. Antonín Kadlec
Telefon: 603 761 373
E-mail: rss.sy@seznam.cz

Členové komise:

Petra Běťáková, tel: 605 190 519, rss2.sy@seznam.cz
Dana Kmošková, tel: 775 913 400, dana.kmoskova@centrum.cz