GDPR

METODICKÝ POKYN PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ FAČR Č. 3/2018 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČLENŮ KLUBŮ A DALŠÍCH OSOB

Příloha č. 1 Metodického pokynu č. 3_2018 – Záznamy o činnostech zpracování – Klub

Příloha č. 2 Metodického pokynu č. 3_2018 – Souhlas se zpracováním osobních údajů

Desatero GDPR pro Kluby

Všechny přiložené dokumenty byly vytvořeny pro členské kluby FAČR, aby jim usnadnily proces implementace nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). FAČR nebude vyžadovat dokládání jednotlivých souhlasů či záznamy klubů o činnostech zpracování osobních údajů, poněvadž dokumenty jsou pouze doporučujícího charakteru a je vždy na daném klubu, jakým způsobem k GDPR přistoupí. Je však třeba upozornit všechny kluby, aby tuto problematiku nepodceňovaly a vyvinuly maximální úsilí pro zajištění souladu s GDPR.

Upozorňujeme, že Metodický pokyn byl vytvořen výhradně pro potřeby členů FAČR, jde o interní předpis, a tudíž je zakázáno jej jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat nebo prodávat.