Předseda o okresním fotbale: Mládež nám dělá radost, agresivita přináší chmury

Zástupci klubů náležejících pod Okresní fotbalový svaz Svitavy se sešli na tradiční výroční Valné hromadě. Měla poklidný průběh a její účastníci vyslechli zprávy o aktuálním sportovním i ekonomickém stavu fotbalu v našem regionu. Pro předsedu Výkonného výboru Jindřicha Novotného a jeho stávající tým se jednalo o symbolický vstup do závěrečného roku jeho čtyřletého mandátu.

Předseda mimo jiné zdůraznil, že se svazu povedlo vrátit hospodaření do vyrovnaného stavu. „Poděkovat za to musíme především krajskému fotbalového svazu, který všem svým okresům rozdělil po 150 tisících korunách. Bez této pomoci bychom to při objemu naší činnosti především s mládeží jen těžko zvládli,“ zdůraznil JINDŘICH NOVOTNÝ. „Chci v první řadě ujistit, že svaz je tady pro kluby. Kdykoli budou potřebovat, mohou nás kontaktovat a obracet se na nás se svými fotbalovými starostmi,“ zdůraznil šéf okresního fotbalu.

Jak početný je kolektiv činovníků, který v současnosti pracuje pro okresní svaz?

Snažíme se především naplňovat svůj hlavní cíl, abychom byli dobrou servisní organizací pro všechny kluby hrající okresní soutěže. Do práce svazu je prostřednictvím jednotlivých odborných komisí zapojeno celkem 36 lidí, z toho 15 trenérů mládežnických výběrů.

Pokud se podíváme na aktuální dění v okresním fotbale, určitě vidíme věcí pozitivní i negativní. Začněme těmi, které vás trápí…

Ne všechno je pochopitelně zalité sluncem. Bohužel naše nejnižší okresní soutěž mužů se v tomto soutěžním ročníku smrskla na pouhých sedm účastníků, což asi nevěští směrem do budoucnosti nic moc pozitivního. Další nelichotivou skutečností je rostoucí agresivita a v některých případech dokonce i násilí na okresních trávnících.

To ale nejsme na Svitavsku rozhodně jediní, tohle vnímáme napříč fotbalem a nejenom v něm…

Je to tak. Nicméně to, že máme v našich soutěžích tým, který je schopen za polovinu sezony nasbírat 45 žlutých a sedm červených karet, že jsme museli být v součinnosti s Policí ČR ve věci fyzického napadení hráče v mistrovském utkání, je alarmující. Proti tomuto negativnímu trendu se jako výkonný výbor chceme jasně vymezit a nasadíme všechny páky, abychom podobné jevy, které do fotbalu rozhodně nepatří, co nejvíce eliminovali.

Co vám naopak radost dělalo a dělá?

Velice potěšující je pokračující rozvoj našich mládežnických soutěží. S tradičně vysokým počtem startujících týmů běží obě soutěže přípravek, o úplném etablování kategorie mladších žáků jsem hovořil i na minulé Valné hromadě. Rovněž bych rád vyzdvihl pokračující spolupráci s OFS Ústí nad Orlicí při organizaci meziokresního přeboru dorostu, který má v letošním ročníku rekordních 16 účastníků.

Na práci s mládeží je na Svitavsku specialista v osobě okresního grassroots trenéra. A je neocenitelný, že…

Práci okresního GTM Jiřího Mokrejše je potřeba ocenit. Jeho přínos je pro rozvoj fotbal v regionu, jakým je Svitavsko, skutečně stěžejní. Patří k němu osvětová a metodická činnost v klubech a na školách, realizace letních i zimních fotbalových kempů a jednodenních srazů okresních výběrů, v poslední době navíc i samostatně pro brankáře a dívky. Jako velmi populární se ukazují i turnaje předpřípravek v modelu 3+0. Nelze zapomenout ani na školitelskou činnost, výčet jeho aktivit opět narostl v porovnání s předchozím období.

Okresní svaz nežije ve vzduchoprázdnu a dotýkají se jej rovněž některé záležitosti z vyšších fotbalových pater. Aktuálně se to týká třeba zvýšení členských příspěvků FAČR. Vás asi nejvíce zajímá jejich následné využití, které by mohlo přilepšit rozpočtu OFS…

Valná hromada FAČR, která v loňském roce odsouhlasila navýšení členských příspěvků na 400 respektive 200 korun, bohužel neschválila způsob využití 50 procent z celkové vybrané částky, tedy právě z navýšení. Diskuse na toto téma stále probíhá a ačkoli je v tuto chvíli v návrhu posílení rozpočtů okresních svazů z těchto prostředků, tak to musí být nejprve schváleno další Valnou hromadou, která se uskuteční teprve na konci května. Tyto peníze tak zatím nemáme a nemůžeme je ani rozpočtovat.

Další věcí, která čeká na svoje rozuzlení, je zamítnutá novelizace Stanov FAČR. Jaké jsou v tomto ohledu čerstvé zprávy?

Je předložen nový návrh tohoto základního dokumentu, ve kterém nefiguruje nejdiskutovanější střet zájmů aktivních rozhodčích v orgánech OFS. Návrh se nám proto jeví jako přijatelný, přičemž nemám žádné informace o některém z bodů, který by byl v hnutí nyní vnímán jako kontroverzní. Pokud na květnové Valné hromadě stanovy projdou, tak to bude mít dopad i na nás, protože v únoru 2025 budou zrušeny stanovy všech krajských a okresních fotbalových svazů a nahradí je nová forma jejich řízení, takzvaný Statut.

A ještě jedno téma je třeba zmínit. Před časem vzbudila hodně pozornosti avizovaná reorganizace neprofesionálních fotbalových soutěží v Česku. V poslední době se zdá, že tenhle záměr „usnul“. Nebo máte jiné informace?

Zprávu o restrukturalizaci soutěží předložil na loňské Valné hromadě FAČR tehdejší sportovní ředitel Zdeněk Psotka se závěrem, že komplexní materiál k této problematice bude předložen k projednání a hlasování na Valné hromadě v roce 2024. Jenže pan Psotka mezitím ve své funkci na fotbalové asociaci skončil. Její předseda Fousek sliboval průřezovou debatu mezi svazy i kluby, ale zatím jsem v tomto směru aktivitu neznamenal. Sám tedy očekávám, co přinese nejbližší období.

Náklady na rozhodčí a delegáty jsou nadále hrazeny z prostředků FAČR a Valná hromada vás opět zavázala k tomu, abyste tento model nadále podporoval.

Ano, tohle usnesení jsme v minulostí vždy naplnil a mohu každého ujistit, že tomu tak bude i v budoucnu, pokud by se snad objevily návrhy, aby se to změnilo. Ale nepředpokládám, že k tomu dojde.

Zdroj Deník

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *