Reorganizace soutěží? Ano, ale je třeba lepší komunikace!

Jak budou v blízké budoucnosti vypadat fotbalové soutěže v České republice? Zdá se být jisté, že odlišně, než jak jsou příznivci v současné době zvyklí. Návrh na jejich komplexní reorganizaci, který se objevil v průběhu podzimu, se postupně přibližuje ke své realizaci. Česká fotbalová liga, krajský přebor, I. B třída či III. třída, všechny současné názvy mají zmizet v propadlišti dějin. Od kdy? Nejdříve od ročníku 2024/2025!

Co by mělo být základem chystané reformy? Na všech řídících úrovních by měl být systém soutěží pouze dvoustupňový. Všechny soutěže v Česku se budou nově jmenovat ligy a cely systém by měl podstatně zeštíhlet. Ligová fotbalová asociace bude mít pod svými křídly dvě nejvyšší profesionální soutěže jako doposud. Třetiligová soutěž (současná ČFL) bude v Čechách v jedné skupině místo nynějších dvou pod názvem 3. liga, z divize se stane 4. liga a bude se hrát ve třech skupinách.

Třikrát po šestnácti
Asi největší revolucí projdou krajské soutěže, kde se ze tří stupňů soutěží (KP, I. A a I. B třída) stanou dvě pod názvem 5. liga (současný krajský přebor) a 6. liga (současná I. A třída a nejlepší družstva z I. B třídy).

Pardubický krajský fotbalový svaz prostřednictvím svojí Sportovně-technické komise navrhl novou podobu soutěží takto: 5. liga (16 družstev) a 6. liga (dvě skupiny po 16 družstvech). Což by reálně znamenalo celkový úbytek deseti týmů oproti současnému stavu. Tyto týmy by propadly do jednotlivých okresů, které budou řídit 7. ligu (stávající okresní přebory) a 8. ligu (stávající III. a IV. třída).

Soutěže by tedy v Česku měly mít osm výkonnostních úrovní, což ovšem může způsobit potíže především v krajích a okresech s vysokým počtem družstev.

Tyto návrhy Regionální komise FAČR a za tímto účelem vytvořené pracovní skupiny budou každopádně diskutovány ve všech soutěžních úrovních a předloženy Výkonnému výboru FAČR. Jeho účinnost bude schválena s dostatečným časovým předstihem. V ideálním případě by nadcházející sezona 2023/2024 byla přechodová se stanovením jasných postupových a sestupových klíčů a podle nového modelu by se začalo hrát od ročníku 2024/2025. Celá věc však samozřejmě ještě může dojít k řadě zádrhelů, neboť je zřejmé, že ne každému se bude líbit.

Vítaná snaha o lepší kvalitu
„V plánované reorganizaci vidím snahu FAČR o zkvalitnění soutěží především na úrovni třetí ligy, divizí a krajských přeborů. Většina fotbalové veřejnosti se asi shodne na tom, že jejich úroveň upadá. Například dvě skupiny České fotbalové ligy jako nejvyšší neprofesionální soutěže v zemi jsou podle mě příliš a rozumím tomu, že je s tím potřeba něco dělat,“ poznamenal předseda Výkonného výboru OFS Svitavy a člen Výkonného výboru Pardubického KFS Jindřich Novotný.

„Pardubický kraj asi nepatří mezi regiony, kde by plánovaná reorganizace měla způsobit extrémní potíže a výrazně rozbouřit fotbalové vody. Pokud by počet družstev v krajských soutěžích měl klesnout o deset, jak je v návrhu, tak to vychází na dva až tři sestupující týmy na jeden okres. A OFS Svitavy s tím problém také mít nebude, vždyť III. třídu nemáme ani v této sezoně zcela naplněnou. Takže bychom případný vyšší počet družstev snadno zvládli a spíše by nám to pomohlo. Navíc mnohé kluby ze Svitavska se pohybují na rozhraní okresního přeboru a I. B třídy, i přeborníci často do poslední chvíle zvažují, jestli postup vůbec vezmou, takže nám to starosti nezpůsobí,“ vysvětluje Novotný.

Každý region je jiný
Upozorňuje však na skutečnost, že je potřeba vnímat obrovské rozdíly mezi jednotlivými kraji a okresy, co se týče počtu družstev v soutěžích. „Jsou okresy, které řídí svoje soutěže ve třech výkonnostních patrech a mají několik desítek týmů. Ve chvíli, kdy jim bude nařízeno, že nemohou mít tři, ale jenom dvě patra, tak jim to může způsobit organizační i výkonnostní problémy. V takovém případě by stálo za úvahu ponechat stávající model. Stejné to je u krajů, těžko srovnávat Pardubický kraj třeba se středními Čechami,“ říká Novotný s tím, že by rád viděl obsáhlejší a zevrubnější osvětu o chystané reorganizaci soutěží.

„Takhle zásadní změna v organizaci soutěží v Česku by si zasloužila širokou a zásadní diskuzi napříč všemi složkami našeho fotbalu – řídícími komisemi Čech a Moravy, krajskými a okresními svazy i samotnými kluby. Tady zatím vidím značné rezervy. Dlouhodobým problémem uvnitř FAČR je nedostatečná komunikace. Určitě bych si ji na tohle téma uměl představit lepší a otevřenější. Myslím, že celou reorganizaci nelze paušálně aplikovat na celý český fotbal, ale je nutné přihlížet k podmínkám v jednotlivých regionech. Jestliže OFS řídí jednu nebo dvě soutěže, tak je to odlišná situace od svazu, který jich má pět či šest,“ domnívá se předseda OFS Svitavy.

Komunikace je alfou a omegou
„Jsem přesvědčen, že FAČR musí vyvinout daleko větší úsilí, aby reorganizace získala všeobecnou podporu na všech úrovních soutěží a jednotlivé řídící složky s ní byly srozuměny. Je třeba hledat smysluplná řešení a vést o nich hlubší debatu. Není dobře, když se o tom, komu se co líbí a nelíbí, dozvídáme z médií. Pro kvalitní diskusi a komunikaci ovšem rozhodně není dostatečné, když FAČR pošle dva emaily. Byla by škoda, kdyby reorganizace, která má rozhodně svoje pozitivní stránky, kvůli tomu spadla pod stůl,“ zdůraznil Jindřich Novotný.

A navíc v této oblasti vidí ještě jednu oblast, k níž by bylo záhodno upřít nemenší pozornost, jaká je věnováno dospělému fotbalu. „Se strukturou soutěží mužů úzce souvisejí soutěže mládeže, kde jsem přesvědčen, že je také hodně co zlepšovat především na úrovni přebujelých ligových soutěží. Jsou kluby, které tam skutečně nemají co dělat. Není přece normální, že žákovské družstvo dostane jenom za podzimní část české ligy před 200 nebo dokonce 300 gólů. To není důstojné této úrovni fotbalu. Doufám tedy, že se i zde pohneme kupředu,“ dodal šéf svitavského okresního fotbalu.

Autor: Radek Halva
Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/fotbal_region/reorganizace-soutezi-ano-ale-je-treba-lepsi-komunikace-rika-predseda-novotny-202.html

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *