Sdělení STK OFS Svitavy v době postupného obnovování fotbalového života

  1. OFS Svitavy nebude v průběhu měsíců května a června organizovat a řídit “náhradní” fotbalové soutěže či přípravná utkání. Jejich odehrání plně závisí na vzájemné dohodě klubů, pochopitelně vždy za podmínky splnění daných hygienických požadavků.

  1. V případě, že klub bude mít zájem o obsazení svých přípravných utkání delegovanými rozhodčími, může se s tímto požadavkem obrátit na předsedu KR OFS Lukáše Hořínka (tel. 732 620 564, e-mail: Horinek.Lukas@seznam.cz), a to v dostatečném časovém předstihu před termínem utkání.

  1. Připomínám, že přes postupná uvolňování vládních omezení nadále platí určitá opatření (počet osob na sportovištích, zákaz využití společných kabin a sprch, dezinfekce). Tato opatření jsou kluby povinny při všech svých tréninkových a zápasových aktivitách dodržovat.

Aktuální informace poskytuje v tomto směru také FAČR vydáváním svého Desatera chování  na hřišti (https://facr.fotbal.cz/aktualizovane-desatero-chovani-na-hristi/a12356). Apeluji i touto cestou na všechny kluby, aby celou situaci nepodceňovaly a daná opatření respektovaly.

  1. Do konce měsíce května bude organizačním pracovníkům klubů rozeslán a na webu OFS Svitavy zveřejněn formulář Přihlášky do soutěžního ročníku 2020/2021. Termín jejího doručení zpět na OFS bude jako obvykle okolo 20. června, pakliže se situace dramaticky nezmění.

  1. Dále upozorňuji, že rozhodnutím Výkonného výboru FAČR byla provedena amnestie udělených disciplinárních trestů na počet utkání i na časové období, s výjimkou těch nejzávažnějších provinění (bližší informace na webu OFS Svitavy).

  1. Co se týče termínové listiny nového soutěžního ročníku a losování soutěží, je zatím předčasné stanovovat konkrétní data. Snahou OFS bude zahájit soutěže dospělých v průběhu srpna a návazně potom na přelomu srpna a září mládežnické soutěže, což ovšem závisí na několika “neznámých”, mj. naplnění a rozlosování krajských soutěží atd. V každém případě bude OFS postupovat tak rychle, jak to bude vzhledem k okolnostem možné.

Radek Halva

předseda STK OFS Svitavy

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *