Důsledky koronavirové krize na soutěže řízené OFS Svitavy

Vážení sportovní přátelé,
jak dobře víte, soutěžní ročník 2019/2020 byl Výkonným výborem FAČR ke dni 8. 4. 2020 na úrovni mistrovských a pohárových amatérských soutěží ukončen. V soutěžích OFS Svitavy nebyla jarní část vůbec rozehrána. Celý text rozhodnutí VV FAČR jsme vám zaslali dne 7. 4. 2020 elektronickou poštou a současně je zveřejněn na webu OFS Svitavy.
Nezbývá než doufat, že následující ročník 2020/2021 se rozjede a bude sehrán v obvyklém rozsahu. Zda tomu tak skutečně bude, to závisí v první řadě na vývoji epidemiologické situace v zemi a na rozhodnutí státních orgánů ČR. S tím souvisí skutečnost, že obvyklé náležitosti každé mistrovské sezony (tj. zejména termínová listina, přihlášky družstev do soutěží, losovací aktiv) mají zatím velice nejasný termínový výhled a oproti zažitým zvyklostem mohou být časově posunuty. Konkrétní termíny v tuto chvíli nejsou známy, OFS však coby nejnižší stupínek fotbalové “pyramidy” musí vyčkat na konkrétní informace z vyšších soutěží (ŘKČ, kraje). Pro soutěže ŘKČ je přitom stanoven nejzazší termín losovacího aktivu 15. 8. 2020. V každém případě bude OFS Svitavy ohledně přípravy nového soutěžního ročníku jednat tak rychle, jak to bude vzhledem ke všem okolnostem možné.
Dle rozhodnutí VV FAČR se z mistrovských soutěží na amatérské úrovni nebude postupovat ani sestupovat. OFS Svitavy garantuje všem družstvům zařazení do té soutěže, ve kterých působila v soutěžním ročníku 2019/2020, pokud se přihlásí. Nově přihlášené družstvo bude zařazeno do nejnižší třídy. Případné doplňování uvolněných míst v soutěžích se řídí příslušnými ustanoveními Soutěžního řádu FAČR na základě tabulek mistrovských soutěží platných ke dni 8. 4. 2020, což pochopitelně platí také ve vztahu k vyšším soutěžím.
Fotbalová asociace ČR dále rozhodla o posunutí termínů v projektu Digitalizace členství a s ním spojené potvrzování e-mailových adres v IS FAČR, a to do 31. 12. 2020.
Veškeré informace v tomto období bude OFS Svitavy zveřejňovat prostřednictvím webu OFS Svitavy a rozesílat organizačním pracovníkům klubů elektronickou poštou. Funkcionáři OFS Svitavy jsou zároveň připraveni komunikovat a reagovat na vaše podněty, dotazy a připomínky kdykoli telefonicky či elektronicky.
S přáním pevného zdraví v této těžké době a vírou v brzký návrat na trávníky
Mgr. Jindřich Novotný
předseda VV OFS Svitavy
Radek Halva
místopředseda VV a předseda STK OFS Svitavy

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *