Disciplinární komise

Předseda komise: Mgr. Pavel Brandejs
Telefon: 775 653 325
E-mail: pavelbrandejs@centrum.cz

Členové komise:

Josef Mergl, tel.:  607 911 599 , e-mail: josmer@centrum.cz
Karel Sabin, tel.: 724 531 143 , e-mail: karelsabin@seznam.cz