Z Facebooku

28.12.20

OFS Svitavy přeje všem svým fanouškům šťastný nový rok 2021 plný projektů, setkání a krásných překvapení. ... VíceMéně

Zobrazit na Facebooku

03.12.20

Upřesnění informace o rozvolnění protiepidemických opatření od 3. 12. ... VíceMéně

Zobrazit na Facebooku

01.12.20

Rozvolnění protiepidemických opatření od 3. 12. ... VíceMéně

Zobrazit na Facebooku

21.11.20

1. je zakázáno používat:
• vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
• vnitřní sportoviště;
2. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;
3. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.
... VíceMéně

Zobrazit na Facebooku