Dotace z MŠMT: Program II Sportovně talentovaná mládež

Na základě žádosti, kterou Okresní fotbalový svaz Svitavy podal na MŠMT prostřednictvím FAČR, jsme získali na rok 2017 z Programu II – Sportovně talentovaná mládež dotaci v celkové výši 44 000 Kč.

Programy jsou veřejně vyhlašovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády České republiky č. 479 ze dne 19. června 2013 a usnesení vlády České republiky č. 657 ze dne 6. srpna 2014.

Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytované spolkům, které plní podmínky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Program II. – Sportovně talentovaná mládež byl vyhlášen prostřednictvím materiálu „Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017- 2019“ pod č.j. MSMT-29154/2016.

Program je zaměřen na přímou podporu sportovní přípravy talentů věkové kategorie 6 – 15 let a 15 – 19 až 23 let, prostřednictvím sportovních svazů.