Potěšilo mě výrazně zlepšené chování hráčů, říká šéf okresního svazu

Měsíc chybí do data, kdy se na okresní trávníky vrátí fotbalisté, aby rozehráli jarní pokračování soutěžního ročníku. Což neznamená, že by zimní období bylo prosté zajímavého dění v nejpopulárnějším sportu.

Jak na poli sportovním, tak na poli funkcionářském se toho děje stále docela dost. Témat k povídání s předsedou Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Svitavy bylo více než dost a JINDŘICH NOVOTNÝ se dotkl jak těch regionálních, tak těch z „nejvyšších pater“.

Jak byste ze své pozice hodnotil uplynulý mistrovský podzim ve fotbalových soutěžích svitavského okresu?

Pokud bych měl charakterizovat podzimní část tohoto soutěžního ročníku jedním slovem, tak bych řekl, že byla celkově klidná. Na rozdíl od předcházejících období, kdy jsme pokaždé museli řešit nějaký ten exces. Čili z tohoto pohledu musíme být spokojeni.

Sám jste navštívil celou řadu utkání, ať v soutěžích dospělých nebo mládeže. Jaké dojmy jste si z nich odnesl?

Co se sportovní kvality týká, viděl jsem utkání průměrná, podprůměrná, ale i na výkonnostní úroveň našich soutěží velmi hodnotná. Velice zajímavé bude sledovat jarní boje o okresního přeborníka. Nejlepší výchozí pozici mají týmy z Bystrého a Jaroměřic, které na podzim zdobila vysoká střelecká produktivita, ale na jaře může být všechno jinak, jak jsme se už několikrát v minulosti přesvědčili. O patro níže ve III. třídě je také zaděláno na drama, zatím nejlépe si vede trojice Linhartice, Městečko Trnávka a Čistá. Nejvíce ze všeho mě ale potěšilo výrazně zlepšené chování hráčů při utkáních a byl bych velice rád, pokud by se v v tomto trendu pokračovalo.

Pokud se podíváme na jednotlivé úseky práce v okresním fotbale, tak začněme u rozhodčích. Souhlasíte s názorem, že došlo k nepochybnému zlepšení jak v činnosti komise, tak i na hřištích?

To musím jednoznačně potvrdit. Řekl bych, že komise rozhodčích pod vedením Lukáše Hořínka se stala jednou z nejlepších v kraji. Pracuje koncepčně, aktivně vyhledává nové mladé rozhodčí, které rychle zapracovává do svých řad, ale hlavně velice dobře a kvalitně metodicky působí na jejich rozvoj. Logickým výsledkem je potom jasně patrné zlepšení výkonnosti našich okresních rozhodčích, což vnímám nejen na vlastní oči v roli diváka na zápasech, nýbrž rovněž z úst představitelů klubů.

Disciplinární komise trestá oproti dřívějšku prohřešky jednotlivců nejen zastavením závodní činnosti, ale častěji také finančně. Je to podle vás správná praxe?

Předně musím vyzdvihnout vysokou odbornou úroveň naší disciplinární komise. Její předseda Pavel Brandejs se svým týmem velice pečlivě přistupuje ke každému jednotlivému případu a řeší ho vždy individuálně v souladu s platnou legislativou. Do jejich rozhodování absolutně nezasahuji. Myslím si, že finanční tresty kromě zastavení závodní činnosti měly vždycky svoje opodstatnění, jejich výše spravedlivě vyjadřovala míru provinění a jistě měly také svoji exemplární funkci pro ostatní potenciální hříšníky. Jsem přesvědčen, že takové opatření „motivuje“ a efektivně přispívá ke zlepšení kázně na stadionech.

V jarní části se v okresní III. třídě bude po rozhodnutí STK hrát poprvé nadstavbová část po ligovém vzoru. Myslíte si, že podobné poněkud netradiční záležitosti mohou posloužit k zatraktivnění a zpestření regionálního fotbalu, nebo půjde pouze o “výstřely do tmy“?

Nejenom, že tato úprava systému III. třídy naši nejnižší soutěž zatraktivní, ale při současném počtu účastníků dojde také k navýšení počtu utkání na standardní číslo. Dvacet kol v soutěžním ročníku je doopravdy málo, proto považuji toto rozhodnutí STK za naprosto správné a věřím, že nadstavba bude zajímavým vrcholem III. třídy.

Co všechno podniká OFS Svitavy na úseku komise mládeže potažmo vzdělávání trenérů na podporu mládežnického fotbalu v regionu?

Na tomto poli se udělalo obrovské penzum práce. Předně se navázala úzká spolupráce s Regionální fotbalovou akademií v Pardubicích, jejíž součástí je pořádání pravidelných kempů talentovaných hráčů Svitavska kategorie U12. Těchto kempů se koná zhruba deset ročně. Nejlepším hráčům se poté nabízí umístění do fotbalové akademie v Pardubicích, což osobně považuji za obrovský motivační faktor mladého hráče dále se zlepšovat. Podobné srazy jako mají dvanáctky pak komise mládeže pořádá i pro jejich jedenáctileté a desetileté vrstevníky. Tyto kempy slouží zejména jako příprava na turnaje okresních výběrů Pardubického kraje. Samozřejmostí začínají být také aktivy s trenéry se zaměřením nejen na trénink mládeže, ale i na další jejich činnosti úzce spjaté s fotbalovým i osobnostním rozvojem dětí. Z trenérských licencí máme na starost školení licence C ve spolupráci s GTM Pardubického krajského fotbalového svazu a FAČR. Předseda komise mládeže Martin Komoň je velice aktivní člověk a připravuje další zajímavé projekty.

Jednou z novinek poslední doby byl příchod okresních grassroots trenérů mládeže. Je to podle vás krok dobrým směrem? Jak jste byl spokojen s jejich dosavadní prací?

Zavedení této pozice na okresech vnímám jako pozitivní počin. Je to přesně věc, jakou malé kluby potřebují a teď mluvím zejména o metodické pomoci, která navazuje na zdařilý projekt Létajících týmů trenérů. Tento člověk je schopen operativně pomoci s ukázkovými tréninkovými jednotkami nebo nábory hráčů. Jeho působnost je nejenom v klubech, ale též na základních a mateřských školách, kam je stále častěji zván, aby oživil hodiny tělesné výchovy, nabídl učitelům tohoto předmětu novou inspiraci a ukázal jim moderní trendy ve výuce. Gesce okresních GTM se neustále rozšiřuje, což se současným nárůstem aktivit komise mládeže OFS přirozeně vedlo k personálnímu rozšíření tohoto úseku. Proto od nového kalendářního roku je na pozici GTM na Svitavsku nový trenér Jiří Mokrejš a doufám, že naváže na dosavadní perfektně odvedenou práci Martina Komoně, který nadále zůstává v čele okresní komise mládeže.

Na podzim se v Litomyšli uskutečnila krajská grassroots konference pod patronací FAČR a KFS, ze které museli mít přítomní zákonitě snad pocit, že v českém fotbale běží na všech frontách všechno jako na drátkách. Máte podobný dojem?

Samozřejmě řada věcí se zlepšila. Grassroots program FAČR se poměrně slušně rozvíjí, k čemuž jsme také svým dílem rozhodně přispěli, nicméně je třeba neustále připomínat, že vrcholový fotbal se bez zdravých kořenů neobejde a zdravé kořeny nevzejdou bez potřebných financí. Proto jsem s poměrně značnou nelibostí přijal informaci, že v letošním kalendářním roce půjde do regionů z naší mateřské organizace o několik desítek milionů korun méně než v předchozích obdobích. Doufám, že se tato nepříznivá vize ještě přehodnotí.

Autor: Radek Halva

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *